Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby przedstawić najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Odbierz pieniądze
za swoją fakturę!

Przesyłając formularz przyjmujesz do wiadomości, że Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w tym formularzu jest FaktorOne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (dalej „Spółka”). Ze Spółką można skontaktować się telefonicznie pod nr 801 700 802 lub listownie na adres siedziby. W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: iod@faktorone.pl lub pisemnie pod wyżej wskazanym adresem korespondencyjnym. [więcej]

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe w celu: 1) udzielenia odpowiedzi na zapytanie umieszczone w formularzu kontaktowym – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami; 2) archiwalnym - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki – dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Twoją rzecz lub wykazania zgodności działania Spółki. W sytuacji wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, drogą elektroniczna lub telefoniczną, Spółka w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a RODO, będzie je przetwarzać w tych celach, do czasu odwołania zgody.

Spółka skontaktuje się z Tobą elektronicznie lub telefonicznie, aby zrealizować Twoje zgłoszenie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres do 6 lat lub do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Spółki (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne. Odbiorcami Twoich danych mogą być także uprawnione stosownymi przepisami podmioty, jak np. organy państwowe.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo sprzeciwu, a także żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania przez Spółkę danych osobowych na podstawie zgody – w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, które Spółka realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku Spółka przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będzie stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Spółki danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ponadto Spółka informuje, że przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w sytuacji naruszenia przez Spółkę Twoich praw.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie.

Dlaczego faktoring w FaktorOne?

do 3.5 mln

Limit faktoringowy od 10 000 do 3 500 000 zł

już od 1%

Najniższe prowizje na rynku od 1% za 30 dni finansowania

Dla wszystkich

5 produktów faktoringowych dopasowanych do wszystkich branż – m. in. transportowej, budowlanej czy produkcyjnej

już od 100 mln

Każdego miesiąca dbamy o prawie 100 000 000 PLN wierzytelności naszych Klientów

Zaufało nam już 80 000 firm z różnych sektorów

Sprawdź ofertę

Jak to działa?

1

Wykonujesz usługę i wystawiasz Klientowi fakturę

2

Fakturę przekazujesz nam, a my wypłacamy Ci pieniądze

3

Ty masz pieniądze na bieżące wydatki i kolejne zlecenia

4

My czekamy na płatność od Twojego Klienta

Nasze przewagi:

  • Szybka decyzja faktoringowa

  • Bezpłatnie sprawdzamy Kontrahentów naszych Klientów – w wywiadowni gospodarczej jest to dodatkowy koszt

  • Prosty mechanizm liczenia – brak dodatkowych wskaźników uzależniających cenę końcową np. WIBOR

  • Klient w ramach usługi otrzymuje dodatkowe okresy finansowania

  • Opłaty naliczamy od wypłaconej zaliczki, a nie od wartości brutto faktury. Dzięki temu Klient ponosi niższe koszty finansowania wierzytelności

  • Finansujemy faktury z terminem płatności nawet do 120 dni

Sprawdź ofertę